Valsts noslēguma pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens studiju programma „ Ārstniecība” ar Vecmātes kvalifikāciju

 

2016./2017. studiju gada 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Vecmātes III kurss.

Rīgas 1. medicīnas koledžā laikā no 06.06.2017. līdz 09.06.2017. notiek Valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens.

                                   

07.06.02017. Kvalifikācijas eksāmens studiju programma „ Ārstniecība” ar Vecmātes kvalifikāciju.

   

07.06.02017. Kvalifikācijas eksāmens studiju programma „ Ārstniecība” ar Vecmātes kvalifikāciju.

07.06.02017. Kvalifikācijas eksāmens studiju programma „ Ārstniecība” ar Vecmātes kvalifikāciju.

   

Komisijas vietniece A.Cēbere, Rīgas 1. medicīnas koledžas direktores vietniece studiju darbā, docente, komisijas priekšsēdētāja,

Komisijas priekšsēdētājs T.Talents, Veselības aprūpes attīstības asociācijas valdes priekšsēdētājs, farmaceits,

I.Miķele – veselības aprūpes katedras vadītāja, Rīgas 1. medicīnas koledžas lektore.

  

Komisijas priekšsēdētāja vietniece I. Bunga, Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore,

komisijas priekšsēdētāja V.Bathena SIA “Rīgas Dzemdību nams” galvenā vecmāte,

komisijas loceklis L.Pēks , LLU TF IMI dr.paed., profesors, Rīgas 1. medicīnas koledžas vieslektors,

komisijas locekle G. Freimane SIA "Rīgas Dzemdību nams" vecmāte.