Zobārsta asistenta izglītības programmas 2017.gada absolventi