2017./18. studiju gads

IZLAIDUMS 22.06.2018

IZLAIDUMS 22.06.2018

2018. gada 25. jūnijā, 15:19

22.06.18. divos emocionālos un muzikālos izlaiduma pasākumos diplomus saņēma 25 zobārstniecības māsas, profesionālās kvalifikācijas apliecības saņēma 67 zobārsta asistenti, 151 māsas palīgs  un 129 aprūpētāji.

SVEICAM  PAVASARA – VASARAS JUBILĀRUS!

SVEICAM PAVASARA – VASARAS JUBILĀRUS!

2018. gada 15. jūnijā, 14:07

13.06.2018. Rīgas 1. medicīnas koledžas Atzinības rakstus saņēma

Māsu, ārsta palīgu un vecmāšu izlaidums

Māsu, ārsta palīgu un vecmāšu izlaidums

2018. gada 11. jūnijā, 15:35

8.06.2018. koledžā notika māsu, ārsta palīgu un vecmāšu izlaidums. Diplomus saņēma 79 jaunie veselības aprūpes speciālisti, kas visi savā nozarē ir ļoti gaidīti Latvijas slimnīcās, dzemdību nodaļās, doktorātos, ģimenes ārstu praksēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības  dienestā un citur.

Vieslektore no Klaipēdas koledžas

Vieslektore no Klaipēdas koledžas

2018. gada 6. jūnijā, 14:42

4.-6. jūnijā koledžā ar lekcijām un pieredzes apmaiņā Erasmus+ mobilitātē viesojās Klaipēdas koledžas Māszinību studiju programmas docētāja Irina Zeleniene. Vecmātes un ārsta palīgu II kursa studenti noklausījās interesantas lekcijas par aktualitātēm Lietuvas veselības aprūpē un Klaipēdas universitātes slimnīcas pieredzi  pacientu dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Pedagogu vizīte Vācijā ERASMUS+ programmas ietvaros

Pedagogu vizīte Vācijā ERASMUS+ programmas ietvaros

2018. gada 22. maijā, 15:48

13.-19.05.2018. koledžas direktora vietniece I.Mieze, studiju prakses vadītāja S.Špacs-Daģe, zinātniskā darba koordinatore A.Pāža Erasmus+ programmas ietvaros piedalījās Starptautiskās nedēļas pasākumos  Oberstufenzentrum Elbe - Elster izglītības centrā  Finstervaldē (Vācijā) , kur kopā ar Somijas un Nīderlandes partneriem apsprieda kopīgu sadarbību starptautiskā projektā aprūpes jomā. Vizītes laikā tika iegūta laba  pieredze, iepazīstoties ar vācu studentu prakses vietām sociālās aprūpes iestādēs un bērnudārzos, kā arī piedaloties studentu gala eksāmenos.

Starptautiskā Veselības aprūpes jomas studentu Olimpiāde

Starptautiskā Veselības aprūpes jomas studentu Olimpiāde

2018. gada 15. maijā, 14:27

Š.g. 15.maijā koledžas studējošo komanda ,,VALIDUS’’  (IIIA Gerda Jankovska, IIA Elīza Kozilāne, IIIC Anna Rijkure-Avrameca, IIID Eva Jaunā) Starptautiskajā Veselības aprūpes jomas studentu Olimpiādē, kas notika RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, izcīnīja 2.vietu.

LU MF dekāna pateicība

LU MF dekāna pateicība

2018. gada 14. maijā, 13:07

Š.g. 12.maijā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes un Latvijas Māsu asociācijas rīkotajā konferencē

Apsveicam ar 3.vietu!

Apsveicam ar 3.vietu!

2018. gada 25. aprīlī, 18:10

Apsveicam mūsu koledžas komandu, kura 24.04.2018.  Daugavpils medicīnas koledžas 2. starptautiskajā studentu meistarības konkursā ieguva augsto 3. vietu! Paldies studentiem Elīnai Bačukai, Laurai Marcinkevičai, Annai Rijkurei Avramecai, Kasparam Liepiņam un īpaši - katedras vadītājai Intai Miķelei. Paldies arī pedagogiem, kuri mūsu studentus konsultēja un trenēja: G.Lipskai, T.Kļaveniecei, E.Apinei, I.Rinkai un katedras vadītājam I.Lācim.

Boulings

Boulings

2018. gada 11. aprīlī, 14:20

APSVEICAM!

Lieldienām veltīts pasākums

Lieldienām veltīts pasākums

2018. gada 28. martā, 15:37

27.03.2018. koledžas studenti, pedagogi un darbinieki tikās Lieldienām veltītā pasākumā. Lektors Jānis Pavlovskis sniedza interesantu vēstījumu par Lieldienu kultūrvēsturisko vērtību cilvēka dzīvē, kā arī Lieldienu tradīciju pārmantojamību no pagātnes uz tagadni. Pavasara noskaņu pasākumā ienesa koledžas vokālais ansamblis “Sirdstoņi” A. Auzāna vadībā.

Zobārstniecības māsas mācību praksē

Zobārstniecības māsas mācību praksē

2018. gada 28. martā, 15:31

Mācību priekšmeta “Profilakse skolās un bērnudārzos, pedagoģiskie pamatprincipi” ietvaros zobārstniecības māsu II kursa audzēknes vadīja informatīvi motivējošās lekcijas mutes dobuma profilaksē Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Annele”.

Pedagogu vizīte Kauņas koledžā

Pedagogu vizīte Kauņas koledžā

2018. gada 26. martā, 14:30

19.03.-22.03.2018. koledžas Veselības aprūpes katedras vadītāja I.Miķele, Farmaceita asistenta studiju programmas metodiskā vadītāja I.Sniedze, Vecmātes studiju programmas metodiskā vadītāja M.Juhna Erasmus+ darbinieku mobilitātes projekta ietvaros viesojās Kauņas koledžas Medicīnas fakultātē. Mūsu programmu vadītāji ieguva jaunu pieredzi  studentu prakses organizēšanā, starptautisku pētniecības projektu īstenošanā. Iepazinās ar Kauņas koledžas materiāli tehnisko bāzi. Salīdzināja māszinību, farmācijas un vecmāšu bakalaura studiju programmas Latvijā un Lietuvā. Piedalījās Kauņas koledžas starptautiskajā nedēļā “Going International”, kā rezultātā nostiprināja turpmāko sadarbību ar Lietuvas kolēģiem.

Informācijas dienas koledžā

Informācijas dienas koledžā

2018. gada 21. martā, 15:11

Šī gada 15., 16., un 19., 20., 21. martā koledžā notika informācijas dienas. Interesenti mūsu mācību iestādē iepazinās ar koledžā īstenotajām 1. līmeņa augstākajām , profesionālajām vidējām un arodizglītības programmām, kā arī praktiskās apmācības procesu prakses kabinetos. Pedagogi  un studenti atbildēja uz jautājumiem par izvēlēto profesiju,  tās specifiku un studiju norisi.

Donoru diena 20.03.2018.

Donoru diena 20.03.2018.

2018. gada 21. martā, 15:07

20.03.2018.  Rīgas 1. medicīnas koledža sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centru savā mācību iestādē organizēja Donoru dienu. Koledžas studenti kā topošie mediķi zina, ka ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asisns komponentiem ir liels, tāpēc arī  vairāki desmiti dažādu kursu un specialitāšu studentu nolēma atbalstīt donoru kustību, ziedojot asinis. Diemžēl ne visu jauniešu veselība atbilda stingrajam VDC vērtējumam, tomēr ar Donoru dienas rezultātiem (25 donori) bija  apmierināta gan koledža, gan VDC.

Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde

2018. gada 15. martā, 15:34

15.03.2018. notika Rīgas 1. medicīnas koledžas studentu pašpārvaldes sanāksme. Studenti dalījās atziņās par aizvadītajiem pasākumiem  un izteica priekšlikumus koledžas administrācijai par to, kādu  vēlētos saņemt  atbalstu, lai realizētu savas turpmākās ieceres.  Ar interesantu pieredzi, kas iegūta 08.02.2018. vizītē Tartu Universitātē un Tartu Veselības aprūpes koledžā , dalījās Anna Rampāne, otrā kursa vecmāte, kura pārstāv mūsu mācību iestādi Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē.  

Studiju padomes sēde

Studiju padomes sēde

2018. gada 7. martā, 16:01

6.03.2018. notika koledžas Studiju padomes sēde, kurā koledžas administrācija un studiju programmu vadītāji apsprieda aktuālos jautājumus izglītības programmu akreditācijas vadlīniju īstenošanā, kā arī studiju programmu aktualizēšanā.

Jauna datorklase

Jauna datorklase

2018. gada 7. martā, 16:00

Ejot līdzi aktualitātēm Latvijas medicīnā, koledžā ir izveidota jauna, moderna datorklase ar 10 darba vietām E-veselības apgūšanai, kā arī uzņēmējdarbības praksēm. Jaunajā datorklasē profesionālās prasmes pilnveidos visu koledžas izglītības programmu studenti - farmaceita asistenti, māsas, ārsta palīgi un vecmātes.

Aptiekas mācību modelis farmaceita asistentiem

Aptiekas mācību modelis farmaceita asistentiem

2018. gada 7. martā, 15:58

Ar SIA “Benu Aptiekas Latvija” atbalstu koledžā ir izveidots mūsdienīgs  Aptiekas mācību modelis farmaceita asistentiem, kur studentiem ir iespēja praktizēties reālajai darba videi pietuvinātos apstākļos un apgūt farmaceitisko aprūpi.

Farmaceita asistentu un zobu tehniķu izlaidums

Farmaceita asistentu un zobu tehniķu izlaidums

2018. gada 5. martā, 15:45

2018.gada 1. martā emocionālā, muzikālā izlaiduma pasākumā, piedaloties koledžas administrācijai, pedagogiem, absolventu tuviniekiem un draugiem, kā arī farmācijas un zobārstniecības profesionālo asociāciju pārstāvjiem,  koledžas diplomus saņēma un par pilntiesīgiem medicīnas speciālistiem kļuva mūsu koledžas absolventi - farmaceita asistenti un zobu tehniķi. Novēlam viņiem veiksmi un panākumus kā darbā, tā personīgajā dzīvē!

Starptautiskā izglītības izstāde “SKOLA 2018”

Starptautiskā izglītības izstāde “SKOLA 2018”

2018. gada 26. februārī, 15:17

23.-25. februārī mūsu studenti un pedagogi veiksmīgi un atraktīvi reklamēja koledžu un koledžas izglītības programmas starptautiskajā izstādē “Skola 2018”. Paldies mūsu meitenēm, īpaši zobārstniecības māsiņām, kā arī  pasniedzējiem, kas strādāja stendā! Bija liela interese par visām koledžā īstenotajām programmām, kas liecina, ka arī nākošajā mācību  gadā mums būs daudz pirmā kursa studentu!

Konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

Konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

2018. gada 26. februārī, 15:08

Paldies visiem referentiem, studentiem un pedagogiem, kuri   piedalījās mūsu koledžas un Latvijas Universitātes medicīnas koledžu  kopīgajā konferencē “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kas Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences ietvaros notika š.g. 22. februārī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Esam ieguvuši vērtīgu organizatorisko un zinātnisko pieredzi, sadarbojoties ar LU, kā arī daudz jaunu  zināšanu veselības aprūpē. Konferences organizācijā no mūsu koledžas iesaistījās Veselības aprūpes katedras vadītāja Inta Miķele, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža, kā arī lektore Ineta Robiņa, studiju daļas vadītāja Iveta Kairiša u.c. Mūsu koledžu ar prezentācijām pārstāvēja absolventi Lauma  Granateka, Renāte Gudele, Liesma Blezūra, Sandra Eglīte un studenti Signe Dreimane, Anna Rijkure Avrameca, Maira Heidingere.  Paldies pētījumu zinātniskajiem vadītājiem.

Eksāmeni

Eksāmeni

2018. gada 20. februārī, 16:09

Koledžā  ir beigušies valsts pārbaudes gala eksāmeni zobu tehniķiem un farmaceita asistentiem.  Eksāmenu komisiju locekļi bija iepriecināti par studentu sagatavotību un augstajiem rezultātiem. Vairāki  farmaceita asistentu kvalifikācijas darbos prezentētie pētījumi būs labs pamats  zinātniskām publikācijām koledžas zinātniskajos Rakstos.

Pedagogu sanāksme

Pedagogu sanāksme

2018. gada 12. janvārī, 15:40

Piektdien š.g. 12. janvārī notika kārtējā pedagu sanāksme, kurā tika analizēti I semestra rezultāti akadēmiskā gada uzdevumu un koledžas stratēģijas kontekstā, kā arī pasniedzēju tarifikācija sasakaņā ar pedagogu algu paaugstinājumu.  Pedagogi novērtēja studentu darba rezultātus, pārrunāja  paveikto koledžas īstenotajos projektos ESF programmās (Jauniešu garantijas, Erasmus+, Nordplus u.c.) un stratēģiski nozīmīgajā STEM projektā.  Ar gandarījumu sanāksmes dalībnieki rezumēja, ka aizvadītajā gadā paveikts ir daudz, piemēram, ar SIA “Benu Aptiekas Latvija” atbalstu koledžā ir izveidots mūsdienīgs Aptiekas mācību modelis farmaceita asistentiem u.c.

Studentu pasākums “Ziemassvētku  pasaka”

Studentu pasākums “Ziemassvētku pasaka”

2017. gada 28. decembrī, 09:26

 

Rīgas 1.medicīnas koledžai - 115

Rīgas 1.medicīnas koledžai - 115

2017. gada 6. decembrī, 15:36

 

1.septembris

1.septembris

2017. gada 2. septembrī, 06:26

Šī gada 1. septembrī Rīgas 1. medicīnas koledža svinēja Zinību dienu kopā ar jaunajiem studentiem.

Direktores vietnieces studiju darbā Ausmas Cēberes jubileja

Direktores vietnieces studiju darbā Ausmas Cēberes jubileja

2017. gada 2. septembrī, 06:16

                                          Direktores vietniece studiju darbā Ausma Cēbere

Pedagoģiskā sēde 2017./18. studiju gadā

Pedagoģiskā sēde 2017./18. studiju gadā

2017. gada 2. septembrī, 06:00