Farmaceita asistentu un zobu tehniķu izlaidums

2018.gada 1. martā emocionālā, muzikālā izlaiduma pasākumā, piedaloties koledžas administrācijai, pedagogiem, absolventu tuviniekiem un draugiem, kā arī farmācijas un zobārstniecības profesionālo asociāciju pārstāvjiem,  koledžas diplomus saņēma un par pilntiesīgiem medicīnas speciālistiem kļuva mūsu koledžas absolventi - farmaceita asistenti un zobu tehniķi. Novēlam viņiem veiksmi un panākumus kā darbā, tā personīgajā dzīvē!