Informācijas dienas koledžā

Šī gada 15., 16., un 19., 20., 21. martā koledžā notika informācijas dienas. Interesenti mūsu mācību iestādē iepazinās ar koledžā īstenotajām 1. līmeņa augstākajām , profesionālajām vidējām un arodizglītības programmām, kā arī praktiskās apmācības procesu prakses kabinetos. Pedagogi  un studenti atbildēja uz jautājumiem par izvēlēto profesiju,  tās specifiku un studiju norisi.

Paldies par atsaucību un labajām atsauksmēm, ko no apmeklētājiem dzirdējām šajās dienās. Tiekamies vasarā dokumentu iesniegšanas laikā!