Konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

Paldies visiem referentiem, studentiem un pedagogiem, kuri   piedalījās mūsu koledžas un Latvijas Universitātes medicīnas koledžu  kopīgajā konferencē “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kas Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences ietvaros notika š.g. 22. februārī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Esam ieguvuši vērtīgu organizatorisko un zinātnisko pieredzi, sadarbojoties ar LU, kā arī daudz jaunu  zināšanu veselības aprūpē. Konferences organizācijā no mūsu koledžas iesaistījās Veselības aprūpes katedras vadītāja Inta Miķele, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža, kā arī lektore Ineta Robiņa, studiju daļas vadītāja Iveta Kairiša u.c. Mūsu koledžu ar prezentācijām pārstāvēja absolventi Lauma  Granateka, Renāte Gudele, Liesma Blezūra, Sandra Eglīte un studenti Signe Dreimane, Anna Rijkure Avrameca, Maira Heidingere.  Paldies pētījumu zinātniskajiem vadītājiem.