Pedagogu sanāksme

Piektdien š.g. 12. janvārī notika kārtējā pedagu sanāksme, kurā tika analizēti I semestra rezultāti akadēmiskā gada uzdevumu un koledžas stratēģijas kontekstā, kā arī pasniedzēju tarifikācija sasakaņā ar pedagogu algu paaugstinājumu.  Pedagogi novērtēja studentu darba rezultātus, pārrunāja  paveikto koledžas īstenotajos projektos ESF programmās (Jauniešu garantijas, Erasmus+, Nordplus u.c.) un stratēģiski nozīmīgajā STEM projektā.  Ar gandarījumu sanāksmes dalībnieki rezumēja, ka aizvadītajā gadā paveikts ir daudz, piemēram, ar SIA “Benu Aptiekas Latvija” atbalstu koledžā ir izveidots mūsdienīgs Aptiekas mācību modelis farmaceita asistentiem u.c.

Pedagogu sanāksme.

           

           

 

Rīgas 1. medicīnas koledžas ilggadīgo lektori, NMP ārsti Gaļinu Lipsku nozīmīgā dzīves jubilejā  sveica kolēģi un koledžas administrācija.