Pedagogu vizīte Kauņas koledžā

19.03.-22.03.2018. koledžas Veselības aprūpes katedras vadītāja I.Miķele, Farmaceita asistenta studiju programmas metodiskā vadītāja I.Sniedze, Vecmātes studiju programmas metodiskā vadītāja M.Juhna Erasmus+ darbinieku mobilitātes projekta ietvaros viesojās Kauņas koledžas Medicīnas fakultātē. Mūsu programmu vadītāji ieguva jaunu pieredzi  studentu prakses organizēšanā, starptautisku pētniecības projektu īstenošanā. Iepazinās ar Kauņas koledžas materiāli tehnisko bāzi. Salīdzināja māszinību, farmācijas un vecmāšu bakalaura studiju programmas Latvijā un Lietuvā. Piedalījās Kauņas koledžas starptautiskajā nedēļā “Going International”, kā rezultātā nostiprināja turpmāko sadarbību ar Lietuvas kolēģiem.

 

                                     Mūsu pedagogi kopā ar Kauņas koledžas kolēģiem

 

                                              Kauņas koledžas studenti praktiskajā nodarbībā