Pedagogu vizīte Vācijā ERASMUS+ programmas ietvaros

13.-19.05.2018. koledžas direktora vietniece I.Mieze, studiju prakses vadītāja S.Špacs-Daģe, zinātniskā darba koordinatore A.Pāža Erasmus+ programmas ietvaros piedalījās Starptautiskās nedēļas pasākumos  Oberstufenzentrum Elbe - Elster izglītības centrā  Finstervaldē (Vācijā) , kur kopā ar Somijas un Nīderlandes partneriem apsprieda kopīgu sadarbību starptautiskā projektā aprūpes jomā. Vizītes laikā tika iegūta laba  pieredze, iepazīstoties ar vācu studentu prakses vietām sociālās aprūpes iestādēs un bērnudārzos, kā arī piedaloties studentu gala eksāmenos.