Studiju padomes sēde

6.03.2018. notika koledžas Studiju padomes sēde, kurā koledžas administrācija un studiju programmu vadītāji apsprieda aktuālos jautājumus izglītības programmu akreditācijas vadlīniju īstenošanā, kā arī studiju programmu aktualizēšanā.