Vieslektore no Klaipēdas koledžas

4.-6. jūnijā koledžā ar lekcijām un pieredzes apmaiņā Erasmus+ mobilitātē viesojās Klaipēdas koledžas Māszinību studiju programmas docētāja Irina Zeleniene. Vecmātes un ārsta palīgu II kursa studenti noklausījās interesantas lekcijas par aktualitātēm Lietuvas veselības aprūpē un Klaipēdas universitātes slimnīcas pieredzi  pacientu dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

No kreisās: Veselības aprūpes katedras vadītāja Inta Miķele, Klaipēdas koledžas lektore, Māszinību studiju programmas docētāja Irina Zeleniene, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža.