Boulings

9.04.2019. Latvijas Koledžu asociācijas 10. starpkoledžu Boulinga turnīrā ar labiem panākumiem mūsu koledžas godu aizstāvēja zobu tehniķu boulinga komanda Vladimira Bogdanova vadībā un ārsta palīgu 1. kursa līdzjutējas Ivetas Ivančukas vadībā! Saņēmām žūrijas uzslavu un skatītāju aplausus!

 

 

 

 

 

Paldies personīgi katram komandas dalībniekam:

1. Vladimiram Bogdanovam IZ, komandas kapteinim,

2. Vladislavam Krasovskim IZ, 

3. Krišjānim Sondoram IZ, 

4. Valērijai Bormanei IIZ,

5. Jeļenai Minoginai IIZ !

Paldies atraktīvajām līdzjutējām no ID kursa:

Ivetai Ivančukai, Ieva Donasevičai, Oksanai Popovičai, Dagnijai Pakalnei, Martai Malinovskai, Ancei Zurkovai, Ievai Liepiņai, Kristiānai Baltmanei, Tatjanai Čeksterei!