LATVIJAI 100

12.11.2018. koledžā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgais pasākums, kurā piedalījās svētku goda viesis DAINIS ĪVĀNS, Latvijas politiķis un žurnālists, Atmodas laika aktīvs darbinieks, bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1988-1990).

D.Īvāns atsauca atmiņā pagājušā gadsimta notikumus, kas būtiski ietekmēja Latvijas likteni tās brīvības atgūšanas ceļā.

Emocionālu muzikālo apsveikumu sniedza mūziķi Elizabete Zagorska, Jānis Lemežis, Atis Auzāns. Uzstājās arī koledžas ansamblis “Sirdstoņi”.