Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference

14.02.2019. LU Akadēmiskajā centrā Dabas mājā norisinājās LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. Konferences gaitā tika prezentēti medicīnas koledžu studentu un docētāju 30 pētījumi, t.sk. 9 – no mūsu koledžas. Medicīnas koledžu dalība LU zinātniskajās konferencēs jau kļuvusi par nozīmīgu  tradīciju, kas turpināsies arī nākamajos gados.