Pedagogu sanāksme 17.01.2019.

17.01.2019. koledžā notika pedagogu sanāksme, kurā tika analizēti 2018./2019. mācību gada 1. semestra studiju rezultāti, paveiktais ES projektos (STEM, Erasmus+), kabinetu skates rezultāti, pedagogu līdzdalība profesiju standartu izstrādē zobārstniecībā u.c.

Galvenie jautājumi sanāksmē bija saistīti ar koledžas pievienošanos Latvijas Universitātei aģentūras statusā saskaņā ar 29.11.2018. MK Rīkojumu Nr. 643. Ļoti vērtīga  sanāksmes laikā izvērtās pedagogu saruna ar  LU prorektoru eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdi Segliņu, kurš pozitīvi novērtēja koledžas materiālo bāzi, pedagogu resursus, vienlaikus apliecinot Latvijas Universitātes milzīgo kapacitāti un plašās koledžas iespējas turpmāk izmantot gan LU bibliotēku fondu un tehnoloģijas, gan LU speciālistu padomu saimnieciskos, personāla, studējošo u.c. jautājumos.

 

FOTO:

1. Pedagogu kolektīvs, darba devēju pārstāvji 17.01.2019. sanāksmē.

2. Par studiju rezultātiem ziņo Studiju daļas vadītāja Iveta Kairiša.

3. No labās: koledžas direktora p.i. Ausma Cēbere, LU prorektors prof. Valdis Segliņš.

4., 5. Pēc sanāksmes sanāksmes dalībniekiem un viesiem neformālā gaisotnē uzstājās aktieri Imants Vekmans un Jānis Jarāns.