Pedagogu vizīte Kauņas koledžā

25.-29.03.2019. Kauņas koledžā Erasmus+ programmas ietvaros viesojās un pieredzē dalījās mūsu zobu tehniķa izglītības programmas pedagogi R.Meija, S.Avotiņa, I.Ādamsone un direktora vietniece I.Mieze. Ar Kauņas kolēģiem katru gadu veiksmīgi sadarbojamies starptautiskajā studentu apmaiņā, kā arī studiju programmu pilnveidošanā un pētījumu prezentēšanā zinātniskajās  konferencēs.