Studentu dalība Biznesa simulācijas spēļu dienā

Paldies koledžas studentu komanda “Validus” (Elīnai Bačikai IIIA, Guntai Putenei IIA, Signei Barinskai IID, Kintijai Venskovičai IIID), kas  Veselības aprūpes katedras vadītājas I.Miķeles vadībā veiksmīgi pārstāvēja savu mācību iestādi 15.05.2019. RSU SK medicīnas koledžas rīkotajā  starptautiskajā Biznesa simulāciju spēļu dienā!