Vizīte Klaipēdas koledžā

Erasmus+ personāla mobilitātes ietvaros eiksmīgi noslēgusies mūsu Ārstniecības un farmācijas katedras un Studiju daļas pārstāvju vizīte Klaipēdas koledžā un Klaipēdas Universitātes slimnīcā, kur praksi iziet arī mūsu koledžas Erasmus+ studenti. Lepojamies ar mūsu Erasmus+ studentiem, jo par viņiem – vislabākās atsauksmes!

Ar Klaipēdas koledžu (Klaipeda State University of Applied Sciences-KVK) mūsu sadarbība pēdējos gados ir strauji attīstījusies. Kā atzīmēja Ārstniecības un farmācijas katedras vadītājs I.Lācis, vizītes laikā bijusi laba iespēja savstarpēji salīdzināt un iegūt jaunu pieredzi studentu prakšu aprīkojumā, prakses norisē slimnīcā, docētāju un studentu pētniecībā, studiju procesa organizēšanā. Tālākajā sadarbībā mūsu docētāji kopā ar studentiem tiek aicināti piedalīties Klaipēdas koledžas zinātniskajās konferencēs. Savukārt mēs varam palepoties ar tāda līmeņa prakses kabinetu aprīkojumu, kāds mūsu partnerkoledžā bija retums.