Farmaceita asistenti kārto valsts noslēguma pārbaudījumu

16. oktobrī LU Rīgas 1. medicīnas koledžā 50 mūsu farmaceita asistenti kārtoja valsts noslēguma pārbaudījumu.