Izstāde koledžā “Rīgas pieraksts dzejā”

14.01.20. sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju  koledžā ir atklāta kārtējā izstāde “Rīgas pieraksts dzejā”, kurā varam iepazīties ar eksponātiem no RMM krājuma un dzejnieku privātkolekcijām, sasaistot dzejas vēsturi ar pilsētas ikdienas epizodēm no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.

Ir interesanti salīdzināt ievērojamo talantu Raiņa, Aspazijas, K.Skalbes, E.Virzas, A.Čaka, I.Ziedoņa, M.Čaklā u.c. rokrakstus, kā arī vērot viņus vēsturiskās fotogrāfijās, kas uzņemtas dzejnieku atpūtas brīžos, sabiedriskos pasākumos un radošos dzīves mirkļos.