Koledža sveic Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 2. slimnīca” vadību

29.11.2019. koledžas direktore Inta Miķele un nodaļas vadītāja Agija Pāža piedalījās Rīgas 2. slimnīcas rīkotajā pasākumā, kurā tika godināts ilggadējais slimnīcas valdes priekšsēdētājs Jānis Petronis, kā arī tika sveikts jaunais valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis.

Koledžas direktore Inta Miķele savas mācību iestādes docētāju un studentu vārdā teica lielu paldies bijušajam valdes priekšsēdētājam J. Petronim par viņa izcilo profesionālo darbību, vadot un izveidojot  Rīgas 2. slimnīcu par vienu no izcilākajām ārstniecības iestādēm Latvijā. “Mūsu koledža ir pagodināta, ka varam sadarboties ar Rīgas 2. slimnīcu, kurā koledžas docētājiem un studentiem ir iespēja augstā līmenī īstenot praktiskās apmācības procesu un reālajā darba vidē nostiprināt zināšanas medicīnā.”

Bijušais valdes priekšsēdētājs, veselības aprūpes speciālists un traumatologs, ortopēds Jānis Petronis ir nesavtīgi veicinājis  slimnīcas ārstniecisko pakalpojumu kvalitāti un pacientu aprūpi, ieviesis modernas tehnoloģijas. Un, kā atzīmēja Rīgas domes pārstāvji, ir veicis vēl vienu nozīmīgu uzdevumu  – izaudzinājis jaunu, profesionālu slimnīcas vadītāju.

 J.Petroņa ieguldījumu veselības aprūpē ir novērtējuši arī Rīgas iedzīvotāji un pašvaldība, kā rezultātā dr. J.Petronim par inovatīvu metožu pielietošanu medicīnā, sabiedrības veselības veicināšanu un Rīgas medicīnas nozares popularizēšanu pasaulē 18.11.2019. ir piešķirts Rīgas domes Atzinības raksts un piemiņas balva1, kas ārstam būs laba dāvana gaidāmajā dzīves jubilejā.

Koledžas direktore I.Miķele koledžas vārdā sveica arī jauno slimnīcas valdes priekšsēdētāju, traumatologu ortopēdu dr. Sandri Petroni, kuram  novēlēja veiksmi, radošu spēku un enerģiju, turpinot savu profesionālo darbību jaunā statusā. Direktore arī uzsvēra, ka ceram uz tikpat labu sadarbību ar slimnīcu arī turpmāk.

Fotogrāfijā no kreisās – LU Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inta Miķele, Rīgas 2. slimnīcas ilggadējais valdes priekšsēdētājs, traumatologs ortopēds dr. Jānis Petronis, Maira Vīksna – Rīgas 2. slimnīcas pacientu aprūpes vadītāja.