Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasākums

13. novembrī mūsu koledžā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Iepazinām liecības par ikdienas dzīvi tikko dibinātajā Latvijas valstī, klausījāmies koledžas ansambļa “Sirdstoņi” priekšnesumu un suminājām mūsu aktīvākos studentus un pedagogus.

Pēc Valsts himnas nodziedāšanas un svinīgās atklāšanas Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inta Miķele izsniedza Latvijas Universitātes rektora atzinības rakstus tiem pedagogiem un studentiem, kuri aizvadītā gada laikā koledžai ir snieguši vislielāko ieguldījumu.

No studentu pašpārvaldes kā aktīvākie tika atzīmēti:

  1. Anna Babete Nordena – par apzinīgu un godprātīgu darbu, pārstāvot LU Rīgas 1. medicīnas koledžas studējošos Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē.
  2. Nika Savicka – par apzinīgu un godprātīgu darbu, pārstāvot LU Rīgas 1. medicīnas koledžas studējošos Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomē, un par atbildīgu darbību LU Rīgas 1. medicīnas koledžas padomē.
  3. Santa Zīle – par aktīvu un atbildīgu darbu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas padomē, pārstāvot koledžas studējošo pašpārvaldi.
  4. Signe Barinska – par aktīvu un atbildīgu darbu LU Rīgas 1. medicīnas koledžas padomē, pārstāvot koledžas studējošo pašpārvaldi.
  5. Vladimirs Bogdanovs – par iniciatīvu un atbildīgu darbību LU Rīgas 1. medicīnas koledžas rīkotajos pasākumos, kā arī koledžas publicitātes veicināšanu ārpus mācību iestādes pasākumos.

Pēc tam Latvijas Kara muzeja vēsturnieks Kristaps Pildiņš uzstājās ar priekšlasījumu “18.novembris Latvijas cilvēku acīs, kas balstās uz cilvēku atmiņām un citātiem no 1918., 1919., 1920. gada.” Interesantie citāti no avīzēm un no latviešu un baltvāciešu dienasgrāmatām radīja dzīvīgu priekšstatu par to, ko tā laika iedzīvotājiem nozīmēja jaundibinātā Latvijas Republika.

Daudz prieka ienesa Ata Auzāna vadītais koledžas vokālais ansamblis “Sirdstoņi.” Mūsu studentes uzstājās ar vairākām skaistām dziesmām.

Pasākuma izskaņā koledžas direktore Inta Miķele saņēma divas Latvijas Universitātes rektora parakstītas pateicības. Vienu – par mūsu koledžas dalību Eiropas Zinātnieku nakts pasākumā. Otru – par nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanā, Veselības aprūpes katedras vadīšanā, studiju programmas “Māszinības” attīstīšanā un māsas profesijas prestiža celšanā.

Dārgie studenti un pedagogi, ar saviem darbiem Latvijas Republiku veido ikviens no jums. Lai jums skaists Valsts svētku mēnesis!