Pedagogu sanāksme

09.01.2020. notika pirmā pedagogu un darbinieku sanāksme jaunajā gadā.

Sanāksmi vadīja koledžas direktore Inta Miķele. Kopīgi tika vērtēti un analizēti 1. semestra darba rezultāti: studentu sasniegumi, struktūrvienību vadītāju pārskati par paveikto, 2019. gada budžeta izpilde. Direktore atzinīgi novērtēja padarīto un izvirzīja nākošos aktuālos uzdevumus gan starptautiskajā sadarbībā un zinātniski pētnieciskajā darbībā, gan studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas sagatavošanā u.c.