Svinam Skolotāju dienu.

2. oktobrī LU Rīgas 1. medicīnas koledžā svinējām Skolotāju dienu. Radošus un sirsnīgus apsveikumus bija sarūpējuši studenti no IA, IIA, IIIA, IC, IIC un IID kursiem.

Direktore Inta Miķele par ieguldījumu koledžas attīstībā izteica īpašu pateicību direktores vietniecei studiju darbā Ausmai Cēberei un Administratīvās nodaļas vadītājai Agijai Pāžai. Savukārt par ieguldījumu koledžas stratēģiskajā attīstībā vairāku gadu garumā suminājām mūsu ilggadējo lektoru Ludi Pēku.

Lai Skolotāju dienas pozitīvā gaisotne saglabājas arī turpmākajā studiju gadā!