Erasmus + studenti 2015./2016. studiju gadā

Šovasar divu mēnešu mobilitātes praksē atrodas 8 mūsu koledžas studenti:

 

- Arta Zariņa IFa - Tallinas Veselības aprūpes koledžā; iziet praksi Tallinas Centrālā hospitāļa aptiekā (ar zāļu gatavošanu), un  A aptiekā- tirdzniecības centrā “Viru”.

- Elīna Salna IC , Liliāna Kaļeņikova IC - Tallinas Veselības aprūpes koledžā; iziet praksi Pērnavas hospitālī.

- Gerda Jankovska IA, Laura Grauziņa IA, Eva Jaunā ID, Anete Pranaite ID, Jānis Kalniņš ID - Kauņas koledžā; iziet praksi Kauņas hospitālī. 

Visi mūsu jaunieši ir labi iejutušies prakses vietās un ir ļoti apmierināti gan ar prakses saturu un organizāciju, gan sadzīves apstākļiem.