Personāla pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā ERASMUS personāla mobilitātes programmas ietvaros

No 24.09. līdz 28.09.2012. ERASMUS personāla pieredzes apmaiņas programmas ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledžas „Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes” katedras vadītājs Imants Lācis un projektu daļas vadītāja Ilze Sipeniece viesojās Tartu Veselības aprūpes koledžā Tartu, Igaunijā.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Tartu Veselības aprūpes koledžas izglītības programmām, prezentēt Rīgas 1. medicīnas koledžas „Vecmātes” un „Ārsta palīga” izglītības programmas.

Tartu Veselības  aprūpes koledžas „Vecmāšu”, „Māsu” un „Ārstu palīgu” izglītības programmas vadītāji ar Rīgas 1. medicīnas koledžas katedras vadītāju Imantu Lāci rīkoja diskusiju par izglītības programmām, salīdzinot abu valstu izglītības iestāžu izglītības programmas. Pēc diskusijas katedras vadītājs Imants Lācis un Tartu Veselības aprūpes koledžas pasniedzēja, atbildīgā par „Māsu” un „Vecmāšu” studiju programmām, izteica lielu iespējamību, veidot gan studentu apmaiņu, gan personāla apmaiņu starp abām institūcijām.

Kopumā personāla pieredzes apmaiņas brauciens veiksmīgi realizēts, jo tika panākta vienošanās par audzēkņu prakšu apmaiņu un docētāju/lektoru apmaiņu ERASMUS projekta ietvaros.