Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju ERASMUS mācībspēku mobilitātes programmas ietvaros

No 05.06. līdz 09.06.2012. ERASMUS augstskolu mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru  mobilitātes programmas ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledžas Ārsta palīga izglītības programmas lektors Ritvars Ziedonis un Māsas palīga izglītības programmas lektore Sendija Špacs-Daģe viesojās Plovdivas Medicīnas koledžā, Bulgārijā.

Rīgas 1. medicīnas koledžas pasniedzēju ERASMUS programmas ietvaros rīkotā brauciena mērķis bija pieredzes apmaiņa starp Plovdivas Medicīnas koledžas un Rīgas 1. medicīnas  darbiniekiem, kā arī iepazīstināšana ar Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju programmām, studiju programmu salīdzinājums starp koledžām un turpmākās sadarbības plānu apspriede.

Plovdivas Medicīnas koledžā tika rīkota konference, kurā piedalījās gan Plovdivas Medicīnas koledžas mācībspēki, gan Rīgas 1. medicīnas koledžas pasniedzēji. Konferences gaitā Rīgas 1. medicīnas koledžas pasniedzēji Ritvars Ziedonis un Sendija Špacs-Daģe uzstājās ar prezentāciju par Rīgas 1. medicīnas koledžu un tās izglītību programmu izklāstu. Vēlāk izvērtās diskusija par iespējām uz tālāku sadarbību, par līdzībām un atšķirībām studiju programmās.

Kopumā ERASMUS mobilitātes brauciens bija izdevies un tā mērķi – sasniegti, jo tika uzsāktas sarunas par iespējām sūtīt ERASMUS mobilitātes projekta ietvaros  zobu tehniķu studijas programmas studentus uz Rīgas 1. medicīnas koledžu.