Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju ERASMUS mācībspēku mobilitātes programmas ietvaros

No 24.09. līdz 28.09.2012. ERASMUS augstskolu mācībspēku un uzņēmumu vieslektoru  mobilitātes programmas ietvaros Rīgas 1. medicīnas farmaceita asistentu pasniedzējas R.Kidika un L.Kukule viesojās Plovdivas Medicīnas koledžā, Bulgārijā.

Rīgas 1. medicīnas koledžas pasniedzēju ERASMUS programmas ietvaros rīkotā brauciena mērķis bija pieredzes apmaiņa starp Plovdivas Medicīnas koledžas un Rīgas 1. medicīnas  lektoriem, kā arī Rīgas 1. medicīnas koledžas Farmaceita asistenta izglītības programmas lektoru Rutas Kidikas un Ligitas Kukules vadītas lekcijas angļu valodā.

Darba programma bija ļoti pārdomāta un ietvēra:

- Iepazīšanos ar Plovdivas Medicīnas koledžas studiju programmām, īpaši pievēršot uzmanību farmācijas departamentam.

- Lekcijas nolasīšanu farmaceita asistentu III kursa studentiem par tēmu „Professional interaction in pharmaceutical care” (Par farmaceitisko aprūpi), pēc kuras raisījās diskusijas ar studentiem un klāt esošiem lektoriem.

- Semināru – diskusiju par pasniegšanas metodiku farmācijas studiju programmās Bulgārijā un Latvijā, kurā piedalījās lielākā daļa minētās koledžas docētāju un projekta dalībnieki no Latvijas.

- Vairāku atvērtu tipa aptieku apmeklēšanu projekta koordinatoru pavadībā un iepazīšanos ar šo aptieku darbu.

- Iepazīšanos ar Plovdivas ievērojamākām vietām.