Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju ERASMUS mācībspēku mobilitātes programmas ietvaros

No 20.09.2012. līdz 22.09.2012. norisinājās XI Baltijas Nefroloģijas konference Tartu, Igaunijā, kurā piedalījās Rīgas 1.medicīnas koledžas lektors Ārsta palīga izglītības programmā Ritvars Ziedonis.

Igaunijas Nefroloģijas biedrība sadarbībā ar Eiropas Dialīzes Asociāciju, Transplantācijas Asociāciju, Internacionālo Nefroloģijas biedrību un Tartu Universitāti  rīkoja XI Baltijas Nefroloģijas konferenci, atzīmējot 20 gadus sākto no pirmās konferences, kas norisinājās 1992.gadā Rīgā.

Konference nodrošināja jaunāko informāciju par Nefroloģijas praksi, izmantojot lekcijas, simpozijus, kā arī stenda referātus.

Konferences mērķis – piedāvāt Baltijas valstu kolēģiem uzzināt un apspriest jaunākos atklājumus klīniskajā praksē un attīstīt starptautisko sadarbību. Svarīgi, ka šajās Baltijas Nefroloģijas biennālēs Baltijas valstu kolēģi apmainās ar pārdomām un rīko vērtīgas diskusijas par to, kā stiprināt savstarpējās interešu saiknes.

Rīgas 1.medicīnas koledžas ārstu palīgu izglītības programmas lektors Ritvars Ziedonis apmeklēja Baltijas XI Nefroloģijas konferenci ar mērķi akadēmiski padziļināt zināšanas šajā jomā, kā arī iegūt informāciju par jaunākajiem klīniskajiem atklājumiem nefroloģijā.

Iegūtās zināšanas lektors Ritvars Ziedonis varēs izmantot Rīgas 1. medicīnas koledžas ārstu palīgu studiju programmas praktiskajās nodarbībās, kā arī lekcijās tiks atjaunota informācija par konferences laikā runātajām tēmām.