Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu ERASMUS mācībspēku mobilitātes programmas ietvaros

No 24.09. līdz 28.09.2012. ERASMUS programmas ietvaros Rīgas 1.medicīnas koledžas Ārsta palīga izglītības programmas lektors Ritvars Ziedonis viesojās Kauņas Lietišķo zinātņu Universitātē Kauņā, Lietuvā.

Rīgas 1. medicīnas koledžas pasniedzēju ERASMUS programmas ietvaros rīkotā brauciena mērķis bija pieredzes apmaiņa starp Kauņas koledžas un Rīgas 1. medicīnas  darbiniekiem, kā arī Rīgas 1. medicīnas koledžas Ārsta palīga izglītības programmas lektora Ritvara Ziedoņa vadīta lekcija angļu valodā par tēmu „Hipertensija” Kauņas koledžas māszinību studiju programmas II un III kursa studentiem.

Lekcijas teorētiskajā daļā tika stāstīts par arteriālo hipertensiju, par komplikācijām, par ārstēšanas iespējām, par profilaksi, par māsas lomu pacientu aprūpē ar arteriālo hipertensiju. Savukārt lekcijas praktiskajā daļā māszinības studenti tika nodrošināti ar tonometriem, lai praktizētos arteriālā spiediena mērīšanas tehnikā. Studenti bija ļoti apmierināti ar praktisko nodarbību.

Vizītes laikā tika apmeklēta – Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics, kas ir lielākā medicīnas iestāde Lietuvā.

Kopumā ERASMUS mobilitātes brauciens bija izdevies un tā mērķi – sasniegti, jo tika veiksmīgi novadīta lekcija, iegūta profesionālā pieredze darbā ar svešvalodā runājošiem studentiem, kā arī iegūti jauni profesionālie kontakti.