Studiju apmaiņas organizēšanas brauciens uz Dāniju ERASMUS programmas ietvaros

No 23.01.2013. līdz 25.01.2013. ERASMUS studiju apmaiņas organizēšanas programmas ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledžas starptautisko attiecību speciāliste Ilze Sipeniece piedalījās Aarhus Universitātes Zobārstniecības koledžas rīkotajā konferencē Aarhus pilsētā, Dānijā.

Studiju apmaiņas organizēšanas brauciena mērķis bija veicināt studentu apmaiņu, iegūstot jaunas prakses vietas „Vecmāšu”, „Māsu” un „Zobārstniecības māsu” izglītības programmas studentiem ERASMUS programmas ietvaros. Kā arī tika vadītas sarunas par profesionālās vidējās izglītības Leonardo da Vinči programmas finansējuma piesaisti, kā mērķa grupu izvēloties „Zobārstniecības māsu” izglītības programmu.