KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

 

Rīgas 1. medicīnas koledža uzsākusi īstenot KPFI finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai’’ apstiprināto projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcā ’’ (līgums Nr.KPFI-15.2/111).

                             

  Projekta attiecināmās izmaksas EUR 297821.50 (LVL 209310.14)*

*EUR 1 = LVL 0.702804 .

20.12.2013.

 

Projekta  mērķis un apraksts 10.01.2014.

 

Objekta apsekošanas sapulce

2014. gada 13. martā plkst. 10.00 Rīgas 1. medicīnas koledža projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcā’’ (līgums Nr. KPFI-15.2/111) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas 1. medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkai Rīgā, Tomsona ielā 39” (Identifikācijas Nr. RPMK 2014/03-KPFI) ietvaros visām ieinteresētajām personām organizē Objekta apsekošanas sapulci.

 

Sīkāka informācija pieejama atklātā konkursa nolikuma 4.7.punktā27.02.2014.