Nord plus junior exchaange projekt

Rīgas 1. medicīnas koledža 2009./2010. studiju gadā piedalījās studentu apmaiņas projektā "Pharmaceutical exchange" Nord Plus Junior Exchange projekta ietvaros.

Projekta aktivitāte: Farmaceita asistenta specialitātes studentu profesionālā apmācība starptautiskās pieredzes apmaiņas ietvaros. 

Sadarbības partneris: Yrkesakademin i Österbotten.

Projekta koordinators: Edgars Kažoks