Kvalifikācijas darbu aizstāv topošie ārsta palīgi

15.06.2022. LU R1MK III kursa ārsta palīgi valsts eksāmena komisijai prezentēja un aizstāvēja savus kvalifikācijas darbus. Studentu pētījumos  bija analizētas profesijai raksturīgas tēmas:  par medicīniskās palīdzības procesiem pirmsslimnīcas etapā, prevenciju ģimenes ārsta praksē, biežāk sastopamām  traumām bērniem, politraumām, saindēšanos, ārsta palīga profesijas prestižu u.c. Vairākus pētījumus gan eksāmena komisija, gan paši autori atzina par pietiekami aktuāliem un lietderīgiem, lai tos  padziļināti turpinātu.

Tiksimies izlaidumā 17.06.2022.!