LU R1MK studenti ar saviem pētījumiem uzstājās LU 79.zinātniskajā konferencē

Š.g. 22.aprīlī veiksmīgi tiešsaistē aizvadīta LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kurā ar saviem darbiem uzstājās septiņi LU Rīgas 1. medicīnas koledžas bijušie studenti:

Signe Barinska, Ineta Robiņa BIEŽĀKIE ELPCEĻU CAURLAIDĪBAS NODROŠINĀŠANAS VEIDI NMPD VIDZEMES REĢIONĀ 2019. GADĀ;
Aina Sisojeva, Maira Vīksna MEDIKAMENTOZĀ APRŪPE TIEŠAJĀ PĒCOPERĀCIJAS PERIODĀ PĒC CEĻA LOCĪTAVAS ENDOPROTĒZĒŠANAS;
Kitija Bērziņa, Ruta Kidika SAREŽĢĪJUMI RECEPŠU MEDIKAMENTU IZSNIEGŠANĀ ATVĒRTA TIPA APTIEKĀS;
Eva Briede, Santa Miķele HALLUX VALGUS PROFILAKSE UN POSTOPERATĪVĀ APRŪPE;
Amanda Medusone, Ineta Robiņa VECMĀTES ATBALSTS UN IZGLĪTOŠANAS VEIDI NEDZIRDĪGĀM GRŪTNIECĒM UN DZEMDĒTĀJĀM;
Liene Štikova, Alīna Kriviņa DZĪVES KVALITĀTES PAŠNOVĒRTĒJUMS PACIENTIEM AR OSTEOARTRĪTU;
Valda Ametere, Nadežda Bogdanova, Inga Priede MALNUTRĪCIJAS ĪPATNĪBAS TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS PACIENTIEM STACIONĀRĀ .

Priecājamies par mūsu koledžas absolventiem, kuri godam pārstāvēja LU R1MK ar saviem aktuālajiem pētījumiem. Paldies pētījumu zinātniskajiem vadītājiem! Paldies koledžas direktorei Intai Miķelei par atbalstu un radošo iedvesmu veiksmīgai konferences norisei!

Izsakām sirsnīgu pateicību par atbalstu konferences organizēšanā LU prorektoram dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdim Segliņam, LU Paula Stradiņa Medicīnas koledžas direktorei Ivetai Strodei un direktores vietniecei pētniecības jautājumos Dagnijai Gulbei, kā arī sadarbības partneriem no LU Rīgas Medicīnas koledžas! Ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī nākošgad!

Pētījumi ir apkopoti arī konferences tēžu krājumā.

23.-24.aprīlī LU ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā arī Medicīnas fakultātē tradicionāli noritēja Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, tiešsaistē pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konferencē uzstājās mūsu koledžas absolvente Agnese Bišofa, angļu valodā prezentējot aktuālu pētījumu “Prehospital Care of Pediatric Burn Patients in 2015-2018” (zin. vad. dr. Jānis Kolbergs). Paldies Agnesei par veiksmīgo un pārliecinošo koledžas reprezentēšanu konferencē!