Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr.4.1.2.6/1/24/I/001
“Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”

Izglītības programmas veidsProfesionālās pilnveides izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukumsMāsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62)
MērķauditorijaMāsas
Profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību norises vieta un laiks  No 28.06. līdz 07.12.2024.
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona iela 37, Rīga, tiešsaistē Meet platformā, Latvijas ārstniecības iestādēs
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanuApliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asMācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:  
https://www.mittoevents.com/lv-universitates-1-med-
koledza/registracija

https://www.rmk1.lv/lv/talakizglitiba/
Projekta administratīvā vadītāja – Vita Valdheima,
tālrunis 67371147, e-pasta adrese: kursi@medskola.lv