Rīgas 1. medicīnas koledža no 2019. gada 1. jūlija – Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (LU R1MK) sniedz veselības aprūpes darba tirgū pieprasītu īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību. Koledža sadarbojas ar vairāk nekā 200 prakses bāzēm, nodrošinot prakses vietas visiem studentiem. Vairākumam studentu prakses laikā iepazītā veselības aprūpes iestāde kļūst arī par pirmo darbavietu.

Pamatstudijas LU R1MK ir finansētas no valsts budžeta.

Studijas LU R1MK ļauj turpināt izglītību citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Studijas koledžā ir maksimāli pietuvinātas katras iegūstamās profesijas reālajai darba videi: topošie farmaceita asistenti jau studiju sākumā praktizējas klientu apkalpošanā aptiekā koledžā iekārtotajā aptiekas modelī; ārsta palīgi profesionālās iemaņas nostiprina neatliekamās palīdzības automašīnā - modelī, kurā visas iekārtas atbilst NMP dienesta auto modernākajām tehnoloģijām; zobu tehniķi zobu protezēšanā izmanto trīsdimensionālās CAD CAM tehnoloģijas u. c. Zobārsta asistenti koledžā apgūst četrrocīgā darba pamatus pirmsklīnikas kabinetos, kas aprīkoti atbilstoši reālajai darba videi zobārstniecības klīnikās. Vecmātes, māsas, māsas palīgi un aprūpētāji pirmo praktisko pieredzi iegūst simulācijās balstītās studijās - ar mūsdienīgiem manipulāciju modeļiem un aprūpes iekārtām.

Koledža īsteno mācību mobilitātes Erasmus+ programmā studentiem un personālam.

Koledžas pirmsākumi saistās ar 1902. gadu, kad darbu Rīgā sāka Vecmāšu skola. Laika gaitā mainījušies gan mācību iestādes nosaukumi, gan paplašinājies apgūstamo profesiju skaits.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 29.11.2018. rīkojumu Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju” un Latvijas Universitātes Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 168  Rīgas 1. medicīnas koledža ir mainījusi statusu un  no 2019. gada 1. jūlija turpina pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Koledžas iekļaušanās LU struktūrā ir pozitīvs ieguvums kā studējošajiem un akadēmiskajam personālam, tā mūsu mācību iestādes stratēģiskajai attīstībai kopumā, nostiprinot koledžas potenciālu un konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā veselības aprūpes speciālistu darba tirgū.

100 metru attālumā no koledžas atrodas dienesta viesnīca.

Uzzini vairāk par LU Rīgas 1.medicīnas koledžu - video.

LU Rīgas 1. medicīnas koledžas struktūras shēma