Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes

Valsts kases tīmekļvietnes sadaļa, kurā tiek publicētas visu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes