Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (EUR)PVN (EUR)Cena ar PVN (EUR)
1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa)
1.1.LU R1MK studentiem, LU R1MK apmaiņas programmās studējošiem ārvalstu studentiem (t.sk. Erasmus studenti) un LU R1MK darbiniekiem:
1.1.1.viena vieta trīsvietīgā istabā no 27. augusta līdz 30. jūnijamviena gultasvieta  mēnesī mācību laikā40,00-40,00*
1.1.2.viena vieta divvietīgā istabā no 27. augusta līdz 30. jūnijamviena gultasvieta mēnesī mācību laikā50,00-50,00*
1.1.3.viena istaba studentamviena istaba mēnesī85,00-85,00*
1.1.4.par gultas vietas saglabāšanu prombūtnes laikāviena vieta mēnesī20,00-20,00*
1.1.5.īslaicīga gultasvietas īre (līdz 7 diennaktīm)viena vieta diennaktī7,00-7,00*
1.1.6.īslaicīga gultasvietas īre (līdz 7 diennaktīm) koledžas profesionālās tālākizglītības kursu dalībniekiem un sadarbības partneraugstskolu pārstāvjiem (t.sk. ārzemniekiem)viena vieta diennaktī7,00-7,00*
1.2.Koledžas darbiniekiem:
1.2.1.viena istaba vienam koledžas darbiniekamviena istaba mēnesī85,00-85,00*
1.3.Ārpus mācību laika (jūlijā, augustā) īres maksa LU R1MK studentiem:
1.3.1.viena vieta trīsvietīgā istabā no 1.jūlija līdz 26. augustamviena gultasvieta  mēnesī (jūlijā, augustā)55,00-55,00*
1.3.2.viena vieta divvietīgā istabā no 1.jūlija līdz 26. augustamviena gultasvieta  mēnesī (jūlijā, augustā)60,00-60,00*
1.3.3.viena istaba studentamviena gultasvieta  mēnesī (jūlijā, augustā)85,00-85,00*
1.4.Citu koledžu un augstskolu studentiem:
1.4.1.viena istaba studentammēnesī200,00-200,00*/**
1.4.2.viena vieta divvietīgā istabāmēnesī100,00-100,00*/**
1.4.3.viena vieta trīsvietīgā istabāmēnesī85,00-85,00*/**
1.4.4.vienistabu dzīvokļa īre maksa (34 m²)  (komunālo pakalpojumu apmaksa pēc skaitītājiem)mēnesī200,00-200,00*/**
1.5.Citām personām:
1.5.1.viena istabamēnesī200,00-200,00*/**
1.5.2.viena vieta divvietīgā istabāmēnesī100,00-100,00*/**
    pvn 12% 
1.5.3.īslaicīga gultasvietas īre (līdz 7 diennaktīm)viena vieta diennaktī8,931,0710,00
1.5.4.īslaicīga gultasvietas īre grupām (sākot no 4 personām līdz 7 diennaktīm)viena vieta diennaktī6,250,757,00
 * Līguma darbības pirmajā un pēdējā mēnesī maksa par dienesta viesnīcas pakalpojumiem (īres maksa) tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam īrētajam dienu skaitam.
 ** Cenā iekļauta vienas automašīnas novietošana LU R1MK autostāvvietā
1.6.Citi dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.6.1.Veļas mašīnas izmantošanaViena mazgāšanas reize1,240,261,50
1.6.2.Veļas žāvētāja izmantošanaViena žāvēšanas reize1,240,261,50
2.Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi
2.1.Studijas
2.1.1.Reflektanta reģistrācijas maksaviens reflektants5,00-5,00
2.1.2.Studiju kursu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, lēmuma sagatavošana, individuāla studiju plāna sastādīšana) studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmosviens studiju  kurss30,00-30,00
2.1.3.Studiju kursu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, lēmuma sagatavošana)viens studiju  kurss10,00-10,00
2.1.4.Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredze iegūto kompetenču un iepriekšēja izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, noteikto pārbaudījumu kārtošana, lēmuma pieņemšana)viens komplekts30,00-30,00
2.1.5.Studiju kursa apraksta sagatavošana latviešu valodā (viens studiju kurss)viens studiju  kurss5,00-5,00
2.1.6.Ārvalstu institūciju pieprasītas informācijas par studiju procesu sagatavošana angļu valodāviens komplekts20,00-20,00
2.1.7.Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošanaviens pārbaudījums65,00-65,00
2.1.8.Konsultācija profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošanaviena konsultācija20,00-20,00
2.1.9.Studiju programma Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikācijustudiju kursa apguve 1 kredītpunkta apjomā32,50-32,50
2.1.10.Studiju programma Ārstniecība ar vecmātes kvalifikācijustudiju kursa apguve 1 kredītpunkta apjomā32,50-32,50
2.1.11.Studiju programma Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikācijustudiju kursa apguve 1 kredītpunkta apjomā30,00-30,00
2.2.Maksājumi par akadēmisko un mācību parādu kārtošanu
2.2.1.Atkārtota kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanaviens pārbaudījums10,00-10,00
2.2.2.Kavēts vai atkārtots starppārbaudījumsviens pārbaudījums5,00-5,00
2.2.3.Atkārtota semestra ieskaite vai eksāmensviens pārbaudījums10,00-10,00
2.2.4.Atkārtota prakses atskaites aizstāvēšanaviens pārbaudījums10,00-10,00
2.2.5.Neattaisnoti kavētas praktiskās nodarbības atstrādāšanaviena nodarbība5,00-5,00
2.2.6.Atkārtota valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošanaviens pārbaudījums100,00-100,00
2.2.7.Atkārtota iekšējās identifikācijas kartes izgatavošanaviens gabals5,00-5,00
2.2.8.Atjaunošanās studējošā statusā pēc eksmatrikulācijasviena persona10,00-10,00
3.Kancelejas pakalpojumi
3.1.Arhīva izziņa vienas nedēļas laikāviena izziņa10,00-10,00
3.2.Arhīva izziņaviena izziņa5,00-5,00
3.3.Akadēmiskās izziņas sagatavošana divu nedēļu laikāviens komplekts10,00-10,00
3.4.Informācijas par apgūto studiju programmas apjomu un vērtējumu sagatavošana latviešu valodā divu nedēļu laikāviens komplekts20,00-20,00
3.5.Akadēmiskā izziņa no WIN STUDENTS (sākot no 2015. gada)viens dokuments2,00-2,00
3.6.Diploma un tā pielikuma dublikāta izgatavošanaviens komplekts20,00-20,00
3.7.Diploma pielikuma dublikāta izgatavošanaviens komplekts10,00-10,00
4.Telpu nomas maksa
4.1.Telpu noma (līdz 30 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39viena stunda24,795,2130,00
4.2.Telpu noma (līdz 30 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39viena diena165,2934,71200,00
4.3.Telpu noma (no 31 m² līdz 70 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39viena stunda49,5910,4160,00
4.4.Telpu noma (no 31 m² līdz 70 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39viena diena330,5869,42400,00
4.5.Telpu noma (no 71 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39viena stunda66,1213,8880,00
4.6.Telpu noma (no 71 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39viena diena438,0291,98530,00
5.Sporta zāles noma
5.1.vienai personaiviena stunda4,961,046,00
5.2.vienai personaiviena diena33,066,9440,00
5.3.visas sporta zāles nomaviena stunda49,5910,4160,00
5.4.visas sporta zāles nomaviena diena330,5869,42400,00
6.Transporta un autostāvvietas pakalpojumi
6.1.Vienas automašīnas novietošana autostāvvietā LU R1MK  studentam un dienesta viesnīcas iemītniekammēnesī14,883,1218,00
6.2.Transporta izmantošana ar autovadītāju (neieskaitot degvielas izmaksas)stundā9,922,0812,00***
6.3.Transporta izmantošana bez autovadītāju (neieskaitot degvielas izmaksas)stundā4,050,854,90***

*** Degvielas izmaksas atbilstoši degvielas patēriņa normai un degvielas cenai

Studiju maksa

Studiju programmas kodsProgrammas nosaukumsProgrammas līmenisSemestri/ilgums gadosGada maksa, EURProgrammas maksa, EUR
41725Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikācijuPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība5 semestri
2.5 gadi
1200.003000.00
41721Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikācijuPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6
3 gadi
1300.003900.00
41721Ārstniecība ar vecmātes kvalifikācijuPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6
3 gadi
1300.003900.00
35b724001Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju3.profesionālās kvalifikācijas līmenis5
2.5 gadi 
1400.003640.00
35b724001Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju3.profesionālās kvalifikācijas līmenis4
2 gadi
1200.002400.00
30p721011Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbībaProfesionālās pilnveides programma635 stundas540.00