Rīgas 1. medicīnas koledža no 2019. gada 1. jūlija – Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

Saskaņā ar Ministru Kabineta 29.11.2018. rīkojumu Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju” un Latvijas Universitātes Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 168  Rīgas 1. medicīnas koledža ir mainījusi statusu un  no 2019. gada 1. jūlija turpina pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Koledžas iekļaušanās LU struktūrā ir pozitīvs ieguvums kā studējošajiem un akadēmiskajam personālam, tā mūsu mācību iestādes stratēģiskajai attīstībai kopumā, nostiprinot koledžas potenciālu un konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā veselības aprūpes speciālistu darba tirgū.