Studentiem

III C kursa ārsta palīgu kvalifikācijas darbu teorētiskās daļas priekšaizstāvēšana