Studentiem

IIID kursa ārsta palīgu kvalifikācijas darbu teorētiskās daļas priekšaizstāvēšana