Studentiem

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana farmaceita asistenta specialitātes III Fa 13m kursa studentiem