Apmācības

Mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 neformālās izglītības programmas “Atbilstoša uztura lietošana pacientiem ar hroniskām slimībām” ietvaros