Apmācības

Mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 neformālās izglītības programmas “Veselības paškontroles atbalsta pasākumi pacientiem aptiekā” ietvaros