Koledžā aizvadīta pedagoģiskā sēde

Š. g. 12. janvārī Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā notika akadēmiskā personāla, profesionālās izglītības pedagogu un darbinieku sēde, kurā tika analizēti studiju gada 1. semestra rezultāti un izvirzīti uzdevumi nākošajam darba posmam.   

Kā atzīmēja koledžas direktore Inta Miķele, aizvadītajā gadā paveikts ir daudz un labā kvalitātē. Svarīgs pamats turpmākajam darbam ir saņemtā studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācija sešiem gadiem.

Pasākuma noslēgumā sēdes dalībniekus Jaunajā gadā ar muzikālu priekšnesumu sveica tautā mīlētais dziedātājs Žoržs Siksna, uzstājoties ar pārsvarā R. Paula kompozīcijām, kas bija saprotami, jo sanāksme notika tieši Maestro dzimšanas dienā.