Pedagogu sanāksme

28.08.2020., uzsākot jauno 2020./2021. studiju gadu, notika koledžas pedagogu sanāksme. Koledžas direktore Inta Miķele izvirzīja galvenos mācību gada mērķus un uzdevumus. Tika pārrunāti uzņemšanas rezultāti – šogad studijām bija pieteicies rekordliels studentu skaits. Pirmo reizi uzņemšana norisinājās ne tikai klātienē, bet arī elektroniski. Tāpat sanāksmē tika akcentēti koledžas izstrādātie epidemioloģiskās drošības noteikumi, saskaņā ar kuriem noritēs jaunais studiju gads. Koledža pamatā nodrošina studijas klātienē, bet atsevišķi studiju programmas kursi vai to daļas tiks pasniegtas attālināti. Koledžas pedagogi stiprinās savas digitālās prasmes, apmeklējot kursus. Lai mums visiem viss izdodas!