Piedalāmies Tallinas Veselības aprūpes koledžas starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Par godu Tallinas Veselības aprūpes koledžas 80 gadu jubilejai š.g. 28.-30.oktobrī norisinājās starptautiskā un starpdisciplinārā zinātniskā konference “Public Health & Healthcare in the Move”. Konferencē tiešsaistē piedalījās un vērtīgu informāciju veselības aprūpes pētījumu, prakses un politikas jomā ieguva LU Rīgas 1. medicīnas koledžas akadēmiskais personāls.

Tallinas Veselības aprūpes koledža ir ilggadīga LU Rīgas 1. medicīnas koledžas sadarbības partnere. Paldies Igaunijas kolēģiem par konferenci un mums doto iespēju tajā iesaistīties.