Piedalījāmies Latvijas Koledžu asociācijas rīkotajā zinātniskajā konferencē

Š.g. 23. oktobrī Latvijas Koledžu asociācija rīkoja Koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferenci, kurā ar pētījumā balstītu prezentāciju “Māsas kompetence laboratorisko izmeklējumu preanalītiskajā etapā” piedalījās arī mūsu koledžas Māszinību studiju programmas absolvente Karina Burmistrova. Šogad konference norisinājās attālināti, kas nemazināja šī zinātniski radošā pasākuma augsto kvalitāti. Dalība konferencē bagātināja ikviena tās dalībnieka un klausītāja zinātnisko pieredzi, kā arī sniedza vērtīgas prasmes uzstāšanās mākslā.

Paldies konferences rīkotājiem!