Pieteikšanās neformālās izglītības programmai “Farmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē”

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona ielā 37, Rīgā 14.07., 15.07., 21.07., 22.07.2023. no plkst.10:00-17:10 tiks īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” finansētā neformālās izglītības programma "Farmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē" 48 tālākizglītības punktu apjomā. 

Programmas mērķa auditorija – farmaceiti. 

Mācību plāns:

 1. Farmaceitiskās aprūpes nozīme veselības aprūpē
 2. Farmakoterapeitiskā konsultācija aptiekā, t.sk.īpašu pacientu grupu farmaceitiskā aprūpe
 3. Pacientu ar polifarmāciju konsultācija, lietoto zāļu un mijiedarbību iespējamās ietekmes
  izvērtēšana
 4. Pacientu ar hroniskām slimībām farmaceitiskā aprūpe (I un II tipa cukura diabēta, astmas,
  HOPS, KVS, onkoloģisku (paliatīvās aprūpes) pacientu farmakoterapeitiskās
  konsultācijas)
 5. Hronisko pacientu klīnisko datu interpretācija
 6. Veselības paškontrole aptiekā
 7. Zāļu terapijas problēmu identificēšana (Efektivitāte, indikācijas, drošums un līdzestība,
  lietojot bezrecepšu, recepšu zāles)
 8. Lietoto zāļu pārskata veidošana un prezentēšana pacientam, aprūpētājam, citiem aprūpes
  procesā iesaistītajiem speciālistiem  

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji - sertificēts farmaceits Grigorijs Golubs, sertificēta farmaceite Alīna Kriviņa.

Reģistrācija - https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programma